تبلیغات
Architecturalschool مدرسه معماری - ملک جمشید 52

ملک جمشید 52

تاریخ:شنبه 22 آبان 1389-05:30 ب.ظ | نویسنده :مهندس مرجان پهلوانی

و چه دستی مرا باین جنگل  تاریک آورده هر چه فکر کرد چیزی بعقلش نرسید و چون  وقایع شب گذ شته را

بخاطر آورد دست انداخت و گریبان خود رارا پاره کرد و اشک ریزان با خود می گفت :

 ای ملک جمشید چشمت کور شود گناه از خودت است  و هیچکس در این مورد تقصیری ندارد  . چون 

هر چه آن  دختر التماس کرد و دست و پایت را بوسید و سه شب از تو مهلت  خواست که در مورد او

سخنی از گذشته اش نپرسی  گوش نکردی و برای یک پرسش کوتاه خود را بچنین سر نوشت  شومی و

روز سیاهی انداختی .

 ای ملک جمشید چرا دو شب صبر نکردی و خاک بر ست که خوب  عاشقی هستی بعد از این چگونه

می خواهی بر روی محبوبت  ماه عالمگیر  نگاه کنی ؟

 ناگهان صدای عربده ای بلند  شد که  جنگل را بلرزه  در آورد و گفت :

 ای جوان  چشم سفید و خیره سر  چگونه قدم باین مکان  گذاشتی  حالا مادر ترا به عزایت می نشانم سر

جایت باش که  رسیدم .

  ملکزاده سراسیمه از جای  پریده باطراف  نگاه  کرد دید  از میان در ختان  سیاه  چهره  قوی هیکلی 

نمودار  گردید  که لب  بالا   از دماغ و لب پائین از گوی زنخش  گذشته ، دو چشم او چون دو کاسه

مشعل سوزان می درخشید و چوبدستی سنگینی بر دوش  نهاده  نعره زنان  رسیده گفت :  ای آدم   سفید

پوست چطور جرئت کردی در این  جنگل قدم بگذارری  اکنون  این ربت را از دست من  بگیر و

چوبدستی را بدور سرش بگردش در اورد که ملکزاده سپر بر سر کشید و زیر ان  پنان گردید  و در

هنگام فرود آمدن دست آن ناپاک ،  ملکزاده خدا را یاد کرده شمشیر را بجلدی از غلاف کشید و چنان بر

میان  کمرش زد  که چون  خیار تر بدو نیم شد و بر زمین افتاد اما  هر قطعه از بدن آن سیاه  یک زنگی

دیگر تبدیل  گردید و بر ملکزاده حمله ور شدند و چون هر یک  از آنها را بدو نیم کرد  ،  باز هم  آن 

نیمه ها بر خاستند و بطرف  ملک جمشید هجوم آوردند.

 آنروز تا ظهر این جنگ  عجیب  ادامه داشت  و چون تعداد سیاه ها  نزدیک بهزار رسید عرصه  بر

ملک جمشید تنگ گردید و گفت : خداوندا این دیگر چه عجایبی است که من یکنفر  را می کشم و او دو

نفر می شود و هر چه از ایشان می کشم  زیادتر می شوند .  بهتر ان ستکه جنگ و گریز کنم و خود را

از معر که  نجات  دهم.

داغ کن - کلوب دات کام
نوع مطلب : داستان ملک جمشید 
Admin Logo
themebox Logo